וירא פרק יח

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1ה.ל.כGo/walk    
2ז.ק.נGrow old    
3ה.י.הBe/was    
4ד.ב.רSpeak    
5י.ר.דGo down    
6י.ֹש.בSit    
7ב.ו.אCome    
8ב.ר.כBless    
9י.ר.אFear    
10ל.ק.חTake    
11א.מ.רSay    
12א.כ.לEat    
13י.ל.דGive birth    
14י.ד.עKnow    
15מ.ה.רHurry    
16מ.צ.אFind    
17נ.ת.נGive    
18נ.שׂ.אlift up    
19ע.ב.רPass    
20ע.מ.דStand    
21ע.שֹ.הDo/Make    
22פּ.ת.חOpen    
23צ.ו.הCommand    
24צ.ח.קLaugh    
25ק.ו.מGet up    
26ר.א.הSee    
27ר.ו.צRun    
28ר.ח.צWash    
29ֹש.ו.בReturn    
30ש.ל.חSend    
31ֹש.מ.עHear    
32ֹש.מ.רGuard    
x