טו בשבט עמוד 68-69 מגדלור ג׳

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1בִּגְלַל because of    
2מַתְחִילָהbegin    
3עוֹנַת הַגֶשֶםThe rain season    
4שָֹדֶהfield    
5בְּיָמִים אֵלֶהthese days    
6נָעִים pleasant / nice    
7זוֹרַחַתshine    
8לְטַיֵלto hike    
9יַעַרforest    
10ַפּוֹרֵחblossom (v)    
x