מלכים א פרק ב


or press Enter
00:00:00
את מי הורג יואב
להיות כהן
מי זאת חגית
לאן בורח בורח
למה הוא בורח לשם
אוכל
לאן שולח שלמה את אביתר
שתבקש את אבישג השונמית לו לאישה
ענתות
מה צריך לעשות שלמה עם שימעי
את אבנר בן נר ועמשא בן יתר
להחזיק בקרנות המזבח
מה שלמה צריך לתת להם
להרוג אותו בחכמה
בניה בן יהוידע
מה אדניהו ביקש מ בת שבע
מה התפקיד שלוקח שלמה מאביתא
מי הורג את אדניהו
אמא של אדניהו
כי הוא יודע ששלמה לא יהרוג אותו
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x