פעלי חומש – זכר נקבה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 וַיֹאמֶר הוּא אוֹמֵר    
2 וַתֹאמֶר הִיא אוֹמֶרֶת    
3 וַיִתֵן הוּא נוֹתֵן    
4 וַתִתֵן הִיא נוֹתֶנֶת    
5 וַיַרְא הוּא רוֹאֶה    
6 וַתֵרֶא היִא רוֹאָה    
7 וַתִקְרָא הִיא קוֹרֵאת    
8 וַיִקְרָא הוּא קוֹרֵא    
9 וַתֵלְמָד הִיא לוֹמֶדֶת    
10 וַיִלְמָד הוּא לוֹמֵד    
11 וַתַבֹא הִיא בָּאָה    
12 וַיָבֹא הוּא בָּא    
13 וַיְדַבֵּר הוּא מְדַבֵּר    
14 וַתְדַבֵּר הִיא מְדַבֶּרֶת    
15 וַיַעַל הוּא עוֹלֶה    
16 וַתַעַל הִיא עוֹלָה    
17 וַיֶשֵב הוּא יוֹשֵב    
18 וַתֶשֵב הִיא יוֹשֶבֶת    
19 וַיֵלֶךְ הוּא הוֹלֵךְ    
20 וַתֶלֵךְ הִיא הוֹלֶכֶת    
x