שמות תואר

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מְעַנְיֵן - מְעַנְיֶנֶת interesting    
2 גָּדוֹל - גְּדוֹלָה big    
3 קָטָן - קְטַנָּה small    
4 טָעִים - טְעִימָה tasty    
5 מָתוֹק - מְתוּקָה sweet    
6 קַר - קָרָה cold, chilly    
7 חַם - חַמָּה hot    
8 יָפֶה - יָפָה beautiful    
9 חָשוּב - חֲשוּבָה important    
10 חָכָם - חֲכָמָה smart    
11 מְיוּחָד - מְיוּחֶדֶת special    
12 מַצְחִיק - מַצְחִיקָה funny    
13 מַפְחִיד - מַפְחִידָה scary    
x