פסח – פעלים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מְקַדֵש-מְקַדֶשֶת saying the Kiddush    
2 רוֹחֵץ-רוֹחֶצֶת washing    
3 טוֹבֵל-טוֹבֶלֶת dipping    
4 שוֹבֵר-שוֹבֶרֶת breaking    
5 מְסַפֵּר-מְסַפֶּרֶת telling    
6 מְבַרֵךְ-מְבַרֶכֶת blessing    
7 יְרָקוֹת vegetables    
8 סִיפּוּר story    
9 סֵדֶר order    
10 מֵי מֶלָח salt water    
11 יְצִיאַת מִצְרַיִם the exodus    
x