פרשת ויחי פרק מ”ח

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1ויקח& he took    
2שניהםThe two of them    
3שמואלוHis left hand    
4ימינוHis right hand    
5וישת& he put it    
6הבכורThe firstborn    
7ויברך& he blessed    
8הרועהShepherd    
9הגואלRedeemed    
10הנעריםThe young boys    
11וידגוThey should be like fish    
12וישתחוAnd he bowed    
13זערךYour children/seeds    
14פללתיImagined    
15ויגשHe brought them close    
16מתהShe died    
17בדרךOn the road    
18ואקברהI buried her    
19כבדוWere heavy    
20מזקןFrom old age    
x