פרשת ויחי פרק מ”ח

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ויקח & he took    
2 שניהם The two of them    
3 שמואלו His left hand    
4 ימינו His right hand    
5 וישת & he put it    
6 הבכור The firstborn    
7 ויברך & he blessed    
8 הרועה Shepherd    
9 הגואל Redeemed    
10 הנערים The young boys    
11 וידגו They should be like fish    
12 וישתחו And he bowed    
13 זערך Your children/seeds    
14 פללתי Imagined    
15 ויגש He brought them close    
16 מתה She died    
17 בדרך On the road    
18 ואקברה I buried her    
19 כבדו Were heavy    
20 מזקן From old age    
x