תרגום ארמית עברית תפילת תשלומין כו ע”א

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1איבעיא להונשאלה להםמציין דיון בין אמוראים    
2מהומה יהיה הדין    
3אם תרצה לומר (הבאת אפשרות לפיתרוןאם תמצא לומר    
4משום ד..מפני ש..    
5דכתיבשכתוב    
6הכאכאן    
7דילמאאולי    
8דִּצְלוֹתָא רַחֲמֵי הִיאשתפילה היא רחמים    
9כל אימתכל זמן    
10דבעישרוצה    
x