ברכות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 רבי נחוניה בן הקנה Rebbe Nechunya the son of Hakanah    
2 מתפלל Daven    
3 שורש של מתפלל תפל    
4 בכניסתו when he entered    
x