עברית עשרה ב יחידה יא


or press Enter
00:00:00
? שָׁלוֹם שְׁמוּאֵל, ___ בַּחֲתוּנָה שֶׁל שַׂרָה וְיוֹסִי
לִצְחוֹק
.לֹא ___ לָה מַחְבֶּרֶת בַּבַּיִת
צוֹחֵק --שֵׁם הַפּוֹעַל
חַנָה לַמָה לֹא ___ בַּבַּיִת
לִמְלוֹךְ
הָיוּ
יֵשׁ לִי בְּעָבַר
הַיָה לִי
הַיִיתָ
הַיִית
אֲנַחנוּ ___ בַּכִּיתָה כֹּל יוֹם בְּשַׁבוּעָ שֶׁעַבָר.
אִישְׁתוֹ
הַיָה
?לָנוּ שִׁיעוּרֵי בַּיִת אֶתמוֹל___
מוֹלֵךְ -- שֵׁם הַפּוֹעַל
לְדָוִד ___ כֶּלֶב בְּתֵל אָבִיב
הָיִינוּ
הַיִיתָה
הַאִישָׁה שֶׁלוֹ
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x