בתי ספר בעולם

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אֲצִילִים nobles    
2 מְפֻרְסָם famous    
3 הַמְצָאָה מוֹדֶרְנִית modern invention    
4 רָהִיטִים furniture    
5 מִּפְעָלִים factories    
6 חֻפְשׁוֹת Time off/vacation    
7 מַעֲרֶכֶת שָׁעוֹת Schedule    
8 חַקְלָאוּת Agriculture    
9 הַשְׁעָרָה assumption    
10 פְּעִילוּת חֶבְרָתִית social interaction    
x