המכונית של הקוטב הצפוני

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מזחלת sled    
2 לצוד to hunt    
3 מוט ברזל metal rod    
4 לנוע to move    
5 מחליקים sliding    
6 בשר נא raw meat    
7 לשרוד to survive    
8 גבשושית small bump    
9 הקוטב הצפוני north pole    
10 כלי רכב vehicle    
11 משקפת binocular    
12 רותם harnesses    
13 תענוג joy    
14 סיוט nightmare    
x