שבתות מיוחדות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שבת שובה שבת לפני יום הכפורים    
2 שבת שירה שבת פרשת בשלח    
3 שבת הגדול שבת לפני פסח    
4 שבת חזון שבת לפני ט׳ אב    
5 שבת נחמו שבת אחרי ט׳ אב    
6 שבת חזק Shabbos that we finish one of 5 Chumshei Torah    
7 שבעה דנחמתא שבעה שבתות אחרי ט׳ אב    
x