מי כתב 3

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 משלי שלמה המלך    
2 דניאל אנשי כנסת הגדולה    
3 עזרא,נחמיה עזרא ונחמיה    
4 דברי הימים עזרא ונחמיה    
x