חברים בעברית 1 ״זאת אני״

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 יֵשׁ לִי I have    
2 אֵין לִי I don't have    
3 אָח Brother    
4 אֲחוֹת Sister    
5 שֵׂעָר Hair    
6 עֵינַיִם Eyes    
7 מִשְׁקָפַיִם Glasses    
8 יוֹם הֻלֶדֶת Birth Day    
9 ...אֲנִי בֵּן I am__years old (b)    
10 ...אֲנִי בַּת I am__years old (g)    
11    
12    
x