הקופסה הכי חשובה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 גדולות Big    
2 פתוחות open    
3 קלות light    
4 עגולות round    
5 מפלסטיק from plastic    
6 מקושטות decorated    
7 פשוטות simple    
8 חשובה important    
9 קופסה box    
x