שם גוף

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אֲנִי I    
2 אַתְ you (girl)    
3 אַתָה you (boy)    
4 אַתֶן you (girls)    
5 אַתֶם you (boys)    
6 אֲנַחְנוּ we    
7 הוּא he    
8 הִיא she    
9 הֵם they (boys)    
10 הֵן they (girls)    
x