יוםהולדת

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 חגיגה    
2 יום הולדת    
3 מתנה    
4 עוגה    
5 בלון    
x