מוסיקה היה – היתה – היו עמוד 31-33

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 הָיָה = יָחִיד to be, to exist; to happen    
2 הָיְתָה = יְחִידָה to be, to exist; to happen    
3 הָיוּ = רַבִּים to be, to exist; to happen    
4 יֵשׁ לִי = הוֹוֶה I have    
5 אֵין לִי = הוֹוֶה I do not have    
6 הָיָה לִי = עָבָר I had    
7 לֹא הָיָה לִי = עָבָר I had not    
8 לֹא אִכְפַּת לִי I do not care    
9 אִכְפַּת לִי I care    
10 בִּגְלַל Because    
x