טו בשבט בשלג

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 1. גָרָה lives (f,s)    
2 2. נוֹלָד was born (m,s)    
3 3. גְבוֹהִים tall (m,p)    
4 4. פְּרָחִים flowers    
5 5. שֶלֶג snow    
6 6. פוֹתְחוֹת open (f, p)    
7 7. חוֹשֶבֶת think (f,s)    
8 8. אֶרֶץ country    
x