אבא במטבח

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אַבָּא בַּמִּטְבָּח Dad is in the kitchen    
2 הוּא שָׂם סוּכָּרִיוֹת He puts candies    
3 הוּא שָׁם נֵרוֹת He puts candles    
4 עַל הָעוּגָה On the cake    
5 אֲנִי אוֹהֶבֶת עוּגוֹת I love cakes    
6 שֶׁל of    
7 יוֹם הוּלֶדֶת Birthday    
x