חברים בעברית יחידה 4 עמודים 4-7

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מְטַיֵל - מְטַיֶלֶת - לְטַיֵל taking a walk-to take a walk    
2 טִיוּל - טִיוּלִים trip/trips    
3 רוֹאֶה - רוֹאָה - לִרְאוֹת see/to see    
4 מַקְשִיב - מַקְשִיבָה listen    
5 לְהַקְשִיב to listen    
6 מַתְחִיל - מַתְחִילָה begins    
7 לְהַתְחִיל to begin    
8 חוֹשֵב - חוֹשֶבֶת thinks    
9 לַחֲשוֹב to think    
10 מֵבִין - מְבִינָה understands    
11 לְהַבִין to understand    
12 מַזְמִין - מַזְמִינָה invites    
13 לְהַזְמִין to invite    
14 מַסְבִּיר - מַסְבִּירָה explains    
15 לְהַסְבִּיר to explain    
16 מְלַמֵד - מְלַמֶדֶת teach    
17 לְלַמֵד to teach    
18 מַרְגִיש - מַרְגִישָה feel    
19 לְהַרְגִיש to feel    
x