הכתבה 2 2022 – פעלים של פסח

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אוֹמֵר אוֹמֶרֶת saying    
2 מְסַפֵּר מְסַפֶּרֶת telling (a story)    
3 שָר שָרָה singing    
4 מְבַרֵך מְבַרֶכֶת blessing    
5 יוֹדֵעַ יוֹדַעַת knowing    
6 שוֹאֵל שוֹאֶלֶת asking    
7 רוֹחֵץ רוֹחֶצֶת washing    
8 מְסַדֵר מְסַדֶרֶת putting in order/ organizing    
9 שוֹמֵעַ שוֹמַעַת hearing    
10 מְחַפֵּשֹ מְחַפֶּשֶֹת searching    
x