הכתבה 2 2022 – פעלים של פסח


or press Enter
00:00:00
רוֹחֵץ רוֹחֶצֶת
saying
מְחַפֵּשֹ מְחַפֶּשֶֹת
מְסַדֵר מְסַדֶרֶת
washing
מְבַרֵך מְבַרֶכֶת
שָר שָרָה
אוֹמֵר אוֹמֶרֶת
מְסַפֵּר מְסַפֶּרֶת
telling (a story)
searching
asking
יוֹדֵעַ יוֹדַעַת
singing
hearing
knowing
שוֹמֵעַ שוֹמַעַת
שוֹאֵל שוֹאֶלֶת
blessing
putting in order/ organizing
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x