סלט פירות – חברים בעברית

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 בִּישוּל cooking    
2 מְבַשֵל-מְבַשֶלֶת-מְבַשְלִים- cook    
3 אוֹפֶה-אוֹפָה-אוֹפִים bake    
4 מְקַלֵף-מְקַלֶפֶת-מְקַלְפִים peeling    
5 חוֹתֵךְ-חוֹתֶכֶת-חוֹתְכִים cut    
6 חֲתִיכוֹת pieces    
7 שׁוֹפֵךְ-שׁוֹפֶכֶת-שׁוֹפְכִים pouting    
8 מוֹסִיף-מוֹסִיפָה-מוֹסִיפִים adding    
9 מְעַרְבֵּב-מְעַרְבֶּבֶת-מְעַרְבְּבִים mixing    
10 לוֹקֵחַ-לוֹקַחַת-לוֹקְחִים taking    
11 שׁוֹטֵף-שׁוֹטֶפֶת-שׁוֹטְפִים washing    
12 שָׁם-שָׁמָּה-שָׂמִים put    
13 תַּנּוּר oven    
14 מַתְכּוֹן recipe    
15 קְעָרָה bowl    
16 כַּף tablespoon    
17 כַּפִּית teaspoon    
18 סִיר pot    
x