קְרֶמְבּוֹ


or press Enter
00:00:00
cookie
קֶצֶף
בֵּיצִים
eggs
קְרֵם
coffee flavor
flavor
טַעַם
תַּחְתִּית
cream
foam
bottom
עוּגִיָּה
מוֹקָה
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x