ראש השנה ויום הכיפורים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 תפוח apple  
2 דבש honey  
3 ראש של דג head of the fish  
4 רימון pomegranate  
5 שופר shofar  
6 מחזור machzor (special siddur for Rosh haShana)  
7 סליחות slichot (special prayers for the month of Elul)  
8 כרטיסי ברכה blessing cards  
9 צם/ צמה/ צמים/ צמות to fast (not to eat and not to drink)    
10 עשרת ימי תשובה ten days between Rosh haShana and Yom haKippurim    
11 מעשה טוב good deed    
12 מעשה רע bad deed    
13 בגדים לבנים white clothes    
x