כל שנה מתחילה בסימן שאלה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 סימן שאלה Question mark    
2 מערב West    
3 זריחה Sunrise    
4 צעד step    
5 רוח wind    
6 שניה second    
7 שעה hour    
8 אי שם somewhere    
9 שנה year    
x