לאה רחל מילים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קַיִץ summer    
2 סְתָו fall    
3 חֹרֶף winter    
4 אָבִיב spring    
5 מָחָר tomorrow    
6 אֶתְמוֹל yesterday    
7 אֲרוּחַת צָהֳרַיִם lunch    
8 רוֹצָה want    
9 יָכוֹל able    
10 אוֹהֵב likes    
11 שָׁנָה year    
12 חֹדֶשׁ month    
x