דבורי הדבש

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 סָמִיךְ thick    
2 לִרְדּוֹת collect honey    
3 דְּבוֹרַאי bee keeper    
4 זֶפֶק goiter, gland    
5 צוף nectar    
6 פועלות workers    
7 דּוֹנַג wax    
8 חללים hollow spaces    
9 חֶרֶק insect    
10 נְחִיל swarm    
11 קן nest    
12 מחושים tentacles    
x