אותיות א- מ

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 א alef    
2 ב vet    
3 ג gimel    
4 ד dalet    
5 ה hey    
6 ו vav    
x