פעלים 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קןרא Reads Reads    
2 כותב Writes Writes    
3 רואה Sees Sees    
4 יושב Sits Sits    
5 הולך Walks/goes Walks/goes    
6 עונה Answers Answers    
7 לומד Learns Learns    
8 אוהב Loves Loves    
9 אוכל Eats Eats    
10 שותה Drinks Drinks    
11 שואל Asks Asks    
12 מתפלל Prays Prays    
13 מסתכל Looks Looks    
x