פעלים 2

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 חוזר Comes back Comes back    
2 נותן Gives Gives    
3 חושב Thinks Thinks    
4 לובש Wears Wears    
5 יוצא Leaves Leaves    
6 נופל Falls Falls    
7 מקשיב Listens Listens    
8 מדבר Speaks Speaks    
9 משחק Plays Plays    
10 מתעורר Wakes up Wakes up    
11 שר Sings Sings    
12 קם Gets up Gets up    
13 יכול Can Can    
x