בכיתה-In the classroom

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 כסא Chair Chair    
2 שולחן Table Table    
3 מכתבה Desk Desk    
4 לוח חכם Smart board Smart board    
5 מחשב Computer Computer    
6 לוח Board Board    
7 תיקייה Folder Folder    
8 מחברת Notebook Notebook    
9 מחק Eraser Eraser    
10 מחדד Sharpener Sharpener    
11 עפרון Pencil Pencil    
12 עט Pen Pen    
13 מספריים Scissors Scissors    
14 ילקוט Backpack Backpack    
15 קלסר Binder Binder    
16 חוברת Workbook Workbook    
17 ספר Book Book    
x