מזג האויר-Weather

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מֶזֶג הָאֲוִיר Weather Weather    
2 גֶּשֶׁם Rain Rain    
3 בָּרָד Hail Hail    
4 קַר Cold Cold    
5 רוּחַ Wind Wind    
6 מַבּוּל Flood Flood    
7 עֲנָנִים Clouds Clouds    
8 חַם Hot Hot    
9 חַמְסִין Very hot Very hot    
10 שֶׁמֶשׁ Sun Sun    
11 נָעִים Comfortable Comfortable    
12 קָרִיר Chilly Chilly    
13 שֶׁלֶג Snow Snow    
14 מְעֻנָּן Cloudy Cloudy    
x