מזג האויר-Weather


or press Enter
00:00:00
Sun
בָּרָד
רוּחַ
קַר
שֶׁמֶשׁ
חַם
Chilly
מַבּוּל
Weather
Cold
קָרִיר
Wind
מְעֻנָּן
גֶּשֶׁם
Flood
Cloudy
מֶזֶג הָאֲוִיר
Hail
Hot
Rain
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x