בכתה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 כסא chair    
2 כתה class    
3 לוח board    
4 שולחן table    
5 ספר book    
6 ילקוט school bag    
7 מחברת notebook    
8 צבעים crayons, colors    
9 עפרון pencil    
10 עט pen    
11 מחק eraser    
12 תלמיד student (boy)    
x