סְתָו

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 סְתָו Fall    
2 עוֹנָה Season    
3 עוֹנוֹת Seasons    
4 בְּ In    
5 בַּ In the    
6 שָׁנָה Year    
7 וְ And    
8 מָה What    
9 עַכְשָׁו Now    
10 לְ To    
11 לַ To the    
12 שָׂמֵחַ/שְׂמֵחִים Happy (b)    
13 שְׂמֵחָה/שְׂמֵחוֹת Happy (g)    
14 עָלֶה/עָלִים Leaf/Leaves    
15 יֶלֶד/יְלָדִים Boy/Boys/kids    
16 יַלְדָּה/יְלָדוֹת Girl/Girls    
17 אֲדָמָה Ground    
18 עַל On    
19 הַ The    
20 פֹּה Here    
21 בָּא/בָּאִים Come (b)    
22 בָּאָה/בָּאוֹת Come (g)    
x