שם גוף

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אֲנִי I (boy/girl)    
2 אַתָה You (boy)    
3 אַתְ You (girl)    
4 הוּא He    
5 הִיא She    
6 אֲנַחְנוּ We (boys/girls)    
7 אַתֶם You (boys/boys&girls)    
8 אַתֶן You (girls)    
9 הֵם They (boys/boys&girls)    
10 הֵן They (girls)    
x