חברים בעברית 3

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 פּוֹתֵחַ Open    
2 נוֹסֵעַ Drive  
3 בּוֹרֵחַ Escape(male)    
4 נוֹסְעִים Driving    
5 בּוֹרַחַת Escape (female)    
6 שׁוֹמֵעַ Hear    
7 לוֹקֵחַ Take    
8 חַיּוֹת Animales  
x