חברים בעברית 3


or press Enter
00:00:00
חַיּוֹת
בּוֹרֵחַ
פּוֹתֵחַ
נוֹסֵעַ
לוֹקֵחַ
שׁוֹמֵעַ
בּוֹרַחַת
נוֹסְעִים
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x