בְּגָדִים 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 בְּגָדִים Clothes    
2 בְּ In    
3 בַּ In the    
4 חֹרֶף Winter    
5 סְתָו Fall    
6 בַּחֹרֶף In the winter    
7 בַּסְּתָו In the fall    
8 אֲנִי I/Me    
9 אַתָּה You (b)    
10 אַתְּ You (g)    
11 הוּא He    
12 הִיא She    
13 לוֹבֵשׁ/לוֹבְשִׁים Wears (b)    
14 לוֹבֶשֶׁת/לוֹבְשׁוֹת Wears (g)    
15 עוֹשֶׂה/עוֹשִׂים Does/do (b)    
16 עוֹשָׂה/עוֹשׂוֹת Does/do (g)    
x