שמות פרק א- מילים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אָח brother    
2 אֵלֶה these    
3 אִם if    
4 אֶרֶץ land    
5 אֲשֶׁר that / which    
6 בְּטֶרֶם not yet / before    
7 בַּיִת house    
8 בֵּן son /age    
9 בַּת daughter / age    
10 גַם also    
11 דָבָר word / thing / matter    
12 הוּא he    
13 הִיא she    
14 הִנֵה here / behold    
15 זֶה this    
16 כַּאֲשֶׁר when    
17 כָּל all / everything    
18 לׂא no    
x