שמות פרק ב- שורשים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 א.כ.ל eat    
2 ב.כ.ה cry    
3 ב.ק.ש ask / beg    
4 ב.ר.ח run away    
5 ג.ד.ל become big / great    
6 ה.ל.כ go / walk    
7 ה.ר.ג kill    
8 ה.ר.ה become pregnant    
9 י.כ.ל be able    
10 י.ר.ד go down    
11 י.צ.ב stand / set up    
12 י.ש.ב sit / live    
x