שֶׁלּ בהטייה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שֶׁלִּי mine    
2 שֶׁלְּךָ yours (b)    
3 שֶׁלָּךְ yours (g)    
4 שֶׁלּוֹ His    
5 שֶׁלָּהּ Hers    
6 שֶׁלָּנוּ ours    
7 שֶׁלָּכֶם yours (b,p)    
8 שֶׁלָּכֶן yours (g-p)    
9 שֶׁלָּהֶם- their (b,p)    
10 שֶׁלָּהֶן their (g,p)    
x