שמות פרק ד- שורשים ..

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 א.ח.ז hold    
2 א.מ.נ believe / true    
3 ח.ז.ק become strong / grab onto    
4 ח.ר.ה angry    
5 כ.ר.ת cut / cut off    
6 מ.א.נ refuse    
7 נ.ג.ד tell / oppose / against    
8 נ.ו.ס ran away    
9 נ.ש.ק kiss    
10 פ.ג.ש meet / plead    
11 ק.ד.ד bow (from head)    
12 ר.כ.ב ride    
13 ש.ו.ב return    
14 ש.פ.כ pour    
x