רשימת מילים 4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נָהָג Driver    
2 מַדְרִיךְ Guide    
3 מְצוּיָן Excellent    
4 מִשְׁפָּט Sentence    
5 תְמוּנָה Picture    
6 לְַיד Next to    
7 טִיוּל Trip/hike    
8 תַרְמִיל Backpack    
9 זְמָן Time    
10 יוֹתֵר מִדַי Too much    
x