שרשים #3

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ש.ח.ה. bow down    
2 ע.ב.ר. pass    
3 ר.ח.צ. wash    
4 ס.ע.ד. eat/assist    
5 מ.ה.ר. hurry/fast    
6 ל.ו.ש. knead    
7 ע.מ.ד. stand    
8 א.כ.ל. eat    
9 י.ר.א. fear    
10 ל.ו.נ. stay overnight    
11 ג.מ.ל. wean/pay back    
12 ה.ר.ה. become pregnant    
13 כ.ר.ת. cut/cut off    
14 נ.ט.ע. plant    
15 פ.ק.ד. remember/appoint    
16 שׁ.ב.ע. swear    
17 א.ה.ב. love    
18 א.ח.ז. hold    
19 ח.ב.ש. bind/saddle    
20 י.ר.ש. inherit    
x