שרשים #4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נ.ס.ה. test/try    
2 ע.ר.כ. arrange/set    
3 ש.ח.ט. slaughter    
4 ש.כ.מ. arise early    
5 מ.ו.ת. die    
6 ב.כ.ה. cry    
7 ק.ב.ר. bury    
8 ע.נ.ה. suffer/answer    
9 כ.ל.ה. finish/destroy    
10 ש.ק.ל. weigh    
11 ק.נ.ה. buy/acquire/create    
12 מ.ש.ל. rule    
13 ש.א.ב. draw (water)    
14 ק.ר.ה. happen    
15 ש.ת.ה. drink    
16 ש.ק.ה. irrigate/give to drink    
17 מ.ל.א. fill    
18 ע.ז.ב. leave    
19 א.ח.ר. be late    
20 ש.א.ל. ask    
x