?מָה יֵשׁ בַּכִּיתָה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מָה What    
2 בְּ In    
3 בַּ In the    
4 כִּתָּה Class/classroom    
5 מָחַק Eraser    
6 עִפָּרוֹן Pencil    
7 מַחְדֵּד Sharpener    
8 סֵפֶר Book    
9 מַחְבֶּרֶת Notebook    
10 חוֹבֶרֶת Workbook    
11 מִסְפָּרַיִם Scissors    
12 דֶּבֶק Glue    
13 צְבָעִים Colors    
14 לוּחַ Board    
15 תִּיק אֹכֶל Food bag    
16 יַלְקוּט Backpack    
17 שִׁעוּרֵי בַּיִת Homework    
x